VHA Congres | 2017
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-1.11.0,qode-theme-mcpherson's,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

DUURZAAM HUURRECHT

verleden heb je, toekomst kun je maken

In 2017 bestaat de Vereniging van Huurrecht 25 jaar. Dat vieren wij met een daverend lustrumcongres op vrijdag 3 februari 2017 in het Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

Dit jubileum is een moment om terug te kijken; een moment van reflectie. Maar bij terugkijken en reflectie hoort ook stilstaan bij het heden en vooruit kijken naar de toekomst. De wereld om ons heen verandert door de opkomst van nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Door nieuwe bouwtechnieken kunnen woningen, winkels en kantoren snel worden gebouwd en even snel weer worden afgebroken of verplaatst. In hoeverre is er bij dergelijke bouwtechnieken nog wel sprake van een gebouwde onroerende zaak die duurzaam met de grond is verenigd? En wat te denken van de invloed van het klimaatakkoord van Parijs. Hoe vertaalt de duurzaamheidsopgave uit dit akkoord zich naar de huurrechtpraktijk. De rekenkracht van computers en de mogelijkheden van het internet nemen exponentieel toe. Welke invloed hebben ‘the internet of things’, ‘big data’, ‘wifi-tracking’ op het retaillandschap en (hoe) gaan die de huurrechtpraktijk veranderen?

Maar, goed vooruitkijken is niet mogelijk als niet ook wordt teruggeblikt naar het verleden. Welke lessen kunnen en moeten uit het verleden worden getrokken? Welke jurisprudentie is in de vergetelheid geraakt en welke jurisprudentie blijft zijn waarde behouden?

Oftewel hoe duurzaam is ons huurrecht?

Voor een impressie van de dag klik hier

DUURZAAM HUURRECHT

Welke invloed hebben technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op het huurrecht?

WANNEER

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2017, aanvang 10.00 u

WAAR

KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Onze sprekers

Femke Halsema, dagvoorzitter

Drs. Femke Halsema is programmamaker en auteur. Sinds ze het Nederlandse politieke toneel verliet in januari 2011, heeft ze een nieuwe, onafhankelijke carrière opgebouwd. Ze schrijft, maakt programma’s voor televisie, geeft lezingen en advies in de private en publieke sector. Daarnaast vervult Femke tal van bestuursfuncties.

Peter Boelhouwer

Prof.dr. P.J. Boelhouwer studeerde sociale geografie in Utrecht en is sinds 2001 hoogleraar Housing systems aan de TU Delft. Hij houdt zich vooral bezig met het woningmarktbeleid.

Zwaan Duijnstee

Mr. Zwaan Duijnstee-van Imhoff was van 1986 tot 1989 advocaat in Utrecht. Sinds 1990 is zij docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de capgroep privaatrecht. Sinds 1997 is zij redacteur van WR, Tijdschrift voor Huurrecht.

 Marc Elshof

Mr. Marc Elshof is als advocaat verbonden aan advocatenkantoor Boekel en zijn focus ligt op IT en privacy.

Marianne Evers

Mr. Marianne Evers is als advocaat verbonden aan NautaDutilh en gespecialiseerd in vastgoed, vooral in huurrecht. Marianne is auteur van het standaardwerk Huurrecht bedrijfsruimten en lid van de redactie van WR Tijdschrift voor Huurrecht. Zij is lid van de VHA, raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem sinds november 2003 en rechter plaatsvervanger in de Haagse rechtbank sinds 2001.

Tanja de Groot

Mr. Tanja de Groot werkte tot 1996 als bedrijfsjuriste bij een grote woningcorporatie in Amersfoort. Sinds 1999 is ze werkzaam bij VBTM. Zij treedt regelmatig op als docent. Ze is lid van de VHA, auteur van het handboek SDU@commentaar en de Groene Serie Huur en schrijft met regelmaat annotaties voor het Tijdschrift voor Huurrecht (WR).

Carolien Heemskerk

Mr. Carolien Heemskerk is als advocaat verbonden aan Houthoff Buruma en werkzaam binnen de praktijkgroep Public, Private & Projects. Zij adviseert en procedeert op het gebied van huurrecht en algemeen bestuursrecht. Zij is onder meer lid van de VHA en schrijft met enige regelmaat annotaties voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB).

Richard van Hooijdonk

Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Nieuwe technologie zal impact hebben op alles wat we doen. Hij werkt samen met RTL, BNR en hij is gastdocent aan verschillende universiteiten.

Niels Janssens

Mr. Niels Janssens werkte tot eind 2015 als kandidaat-notaris in de vastgoedpraktijk en is sinds 1 december 2015 als bedrijfsjurist verbonden aan Unibail-Rodamco en houdt zich daar naast het alle huur- en vastgoed gerelateerde zaken ook bezig met privacy.

Elsbeth Quispel

Elsbeth Quispel is partner en lid van het managementteam van Cushman & Wakefield per 1 januari 2017. Zij leidt de service line Strategic Consultancy & Sustainability. De afgelopen vier jaar was zij Managing Director, ESG & Real Estate bij GRESB. Daarvoor was Elsbeth werkzaam bij JLL als Head of Sustainability. Vanuit die hoedanigheid is zij een van de initiatiefnemers van de Leidraad Greenlease en de Greenlease Menukaart van het Platform Duurzame Huisvesting. Elsbeth treedt geregeld op als gastspreker en adviseert over duurzaamheid in vastgoed. Zij heeft o.a. de master civiele techniek afgerond aan de TU Delft.

Wendela Raas

Mr. Wendela Raas is als advocaat verbonden aan Boekel en gespecialiseerd in huurrecht bedrijfsruimte. Wendela publiceert en doceert regelmatig over huurrechtelijke onderwerpen. Zij is lid van de VHA en maakt deel uit van de redactie van WR, Tijdschrift voor Huurrecht. Voorts is zij lid van de Adviescommissie Wetgeving Huurrecht van de NOvA.

Karen Six

Mr. Karen Six-Hummel is als advocaat verbonden aan advocatenkantoor Boekel en heeft ruime praktijkervaring op het gebied van vastgoedrecht in het algemeen en het huurrecht in het bijzonder. Daarnaast is zij redacteur bij o.a. bij het tijdschrift Tijdschrift voor Huurrecht WR en de Groene Serie Huurrecht. Karen is lid van de VHA en voorzitter van de Adviescommissie Wetgeving Huurrecht van de NOvA. Zij was raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en sinds februari 2013 is zij dit in ‘s-Hertogenbosch.

Elina Swaneveld

Mr.dr. Elina Swaneveld-Bakelaar is in 2006 afgestudeerd aan de Open Universiteit. Haar scriptie draagt de titel: ‘Een maas in de wet: de huur van onbebouwde onroerende zaken’. Van 2006 tot en met 2015 heeft zij gewerkt als jurist/advocaat met als specialisatie huurrecht. In 2011 heeft zij haar scriptieonderwerp weer opgepakt en is zij gestart met het promotietraject aan de Open Universiteit. Op 7 oktober jl. promoveerde zij. Haar proefschrift is getiteld: ‘De huur van ongebouwde onroerende zaken; een leemte in de wet’. Haar onderzoek behandelt de vraag wat de rechtspositie is van huurders van ongebouwde onroerende zaken, op basis van de huidige wetgeving en jurisprudentie.

Stephan Verhoeven

Mr. Stephan Verhoeven is lid van de VHA en als advocaat verbonden aan de Stichting Stadgenoot.

Kees de Waal

Mr. Kees de Waal is sinds 2003 kantonrechter te Amsterdam. Daarvoor was hij advocaat te Utrecht. Hij is lid van de VHA, lid van de redactie van WR Tijdschrift voor huurrecht, mede-auteur van de Groene Serie Huurrecht en doceert huurrecht bij de SSR.

VICTOR MIDS

Victor Mids is illusionist en arts. Met deze combinatie brengt hij illusie en wetenschap op een unieke manier samen. Laat u meenemen in zijn wereld, waar niets is wat het lijkt.

WAT

NEUROMAGIC PRESENTATIE

WANNEER

TIJDENS HET LUSTRUMDINER

PROGRAMMA

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2017

  • Opening door dagvoorzitter Femke Halsema

   

  • Inleiding door futuroloog Richard van Hooijdonk
   Over smart cities, de toekomst van retail en energie en hoe dat onze wereld gaat veranderen

   

  • Terugblik door Marianne Evers, Karen Six en Kees de Waal
   25 jaar jurisprudentie in vogelvlucht

   

  • Lunch

   

  • Uitdagingen voor de woningmarkt door Peter Boelhouwer
   Over verschillende uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting in de nabije toekomst. De woningmarkt wordt opnieuw geordend en de rol van corporaties verandert. Ook de vergrijzing en de verandering van de verzorgingsstaat krijgen invloed op de sector

   

  • Workshop 1: De ongebouwde onroerende zaak
   Sprekers: Elina Swaneveld-Bakelaar en Zwaan Duijnstee
   De huurder van een ongebouwde onroerende zaak heeft geen huurbescherming. Welke mogelijkheden heeft deze huurder om op te komen voor zijn belangen? Ook wordt aandacht besteed aan ‘nieuwe’ soorten huurobjecten als pop-up stores, tiny houses en woonboten met ligplaatsen en oevers.

   

  • Workshop 2: Wanneer wordt de Nederlandse huurovereenkomst echt groen?
   Sprekers: Carolien Heemskerk en Elsbeth Quispel
   Wat is de status van green lease in Nederland? Wat is er de afgelopen 5 jaar gebeurd en hoe staat dat in verhouding tot hetgeen in andere landen gebeurt? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van wet- en regelgeving en waar zouden we naartoe moeten?

   

  • Workshop 3: Tijdelijke huurcontracten en nu?
   Sprekers: Tanja de Groot en Stephan Verhoeven
   De woonruimtehuurwetgeving is dynamischer dan ooit, hetgeen veel vraagstukken met zich brengt. Denk aan de volgende:
   Is de Wet Doorstroming Huurmarkt werkbaar en biedt het oplossingen voor bestaande problemen? Gaan woningcorporaties gebruik maken van de twee jaarcontracten die alleen voor doelgroepen kunnen gelden? Wat betekent het tweejaarscontract voor huurders met begeleiding die de begeleiding niet nakomen (tussentijds opzegverbod)? Is het tweejaarscontract bruikbaar bij een wisselwoning op grond van dringend onderhoud? Is het jongerencontract in de praktijk bruikbaar? Is de tendens om te differentiëren tussen de verschillende huurders (jongeren / senioren / studenten / grote gezinnen etc) en verhuurders (toegelaten instellingen / andere verhuurders) wenselijk? En in het verlengde daarvan: is het niet mogelijk een meer generieke regeling te ontwerpen die recht doet aan de positie van huurders en verhuurders zonder dit onderscheid? Discussieer met ons mee over deze prikkelende onderwerpen.

   

  • Workshop 4: Het veranderende retail landschap – De opkomst nieuwe technologieën
   Sprekers: Wendela Raas, Marc Elshof en Niels Janssens
   Hoe zit het winkelcentrum van de toekomst eruit? Welke invloed hebben Internet-of-Things, Big Data en Wifi-tracking? Welke rol speelt de bescherming van persoonsgegevens? Maar ook: wat is de invloed van online-verkopen op de huurrelatie (bijvoorbeeld omzethuur)? Welke trends zien we bij de ontwikkeling van winkelcentra?

   

  • Paneldiscussie o.l.v. Femke Halsema

   

  • Aansluitend borrel en feestelijk lustrumdiner
   met neuromagic presentatie van Victor Mids (Mindf*ck)

Nieuwsgierig naar de toekomst?