HUURRECHT IN BEWEGING

VERKEN DE WERELD, ONTMOET DE TOEKOMST

– VHA LUSTRUM CONGRES 2022 –

 

 

HUURRECHT IN BEWEGING

VERKEN DE WERELD, ONTMOET DE TOEKOMST

– VHA LUSTRUM CONGRES 2022 –

 

 

HUURRECHT IN BEWEGING

VHA Lustrumcongres “Huurrecht in Beweging”

 

In 2022 bestaat de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) al weer 30 jaar. Deze heuglijke gebeurtenis willen wij uiteraard niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Samen met u hopen wij dit daarom groots te vieren met een daverend lustrumcongres op vrijdag 10 juni 2022. Wij zullen dit vieren op dé plek waar zich in 2020 een primeur heeft voorgedaan: de eerste hoogleraar huurrecht in de geschiedenis van de VHA is geboren! Hoe kan het ook anders dan dat wij ons congres vieren in dé stad die ‘onze’ hoogleraar met open armen heeft ontvangen: de prachtige hanzestad Groningen! 

In nauwe samenwerking met de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bereiden wij een mooi programma voor met als thema: Huurrecht in beweging.

Een zinnenprikkelend thema waar een ieder zich wel iets bij kan voorstellen: sla de kranten open of neem de debatten in de Tweede en Eerste Kamer waar: het huurrecht leeft en beweegt volop! Denk hierbij aan de intrede van de tijdelijke huurovereenkomst woonruimte of denk aan de overheid die grip tracht te houden op de woonruimtehuurprijzen en -verdeling en vergeet niet de groeiende invloed van beleggers op de woningmarkt. Of denk aan de rumoerige discussies over onvoorziene omstandigheden en gebreken ingegeven door COVID-19. Of denk aan de label-C verplichting voor kantoren, die met rasse schreden naderbij komt en in feite al weer wordt ingehaald door de ambitie van de overheid om in 2030 energielabel A te bereiken. Welke gevolgen heeft dit voor de huurrelatie tussen partijen en wie betaalt het gelag? De flexibiliteit die binnen het woonruimte huurrecht een serieuze plek heeft gekregen, wordt ook verlangd voor het bedrijfsruimte huurrecht.

Is ons huidige huurrecht wel opgewassen tegen de almaar sneller draaiende en evoluerende maatschappij? Of struikelt zij en wordt zij ingehaald door de tijd en verwordt het tot rechtersrecht?

Tijdens het congres blikken we met u en een aantal spraakmakende sprekers terug naar de bewegingen van de voorbije jaren en kijken we vooruit naar de bewegingen die in het verschiet liggen. Oftewel, waarheen beweegt ‘ons’ huurrecht zich?

We zullen dat doen in het hart van de Groningse binnenstad alwaar de laatste jaren een prachtige locatie is verrezen; een inspirerende ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen: het Forum!
In de naastgelegen Martinikerk zullen we de dag afsluiten. En voor de liefhebbers die geen genoeg kunnen krijgen van Groningen en van het huurrecht, hebben we een afterparty voorbereid voor de zaterdag na het congres. We zullen dan de stad Groningen op een eigentijdse wijze verkennen: dit voert ons langs een aantal opzienbarende huurrechtelijke arresten van de laatste jaren en langs mooie plekjes in Groningen waarna we afsluiten met een rondleiding in Gronings trots: de Euroborg, het voetbalstadion van FC Groningen.

Met dezelfde gastvrijheid die wij hebben ervaren in de voorbereiding van dit congres nodigen wij u uit om deel te nemen. Wij zien u graag op 10 juni a.s. in Groningen!

Voor een impressie van het Lustrumcongres 2017 klik hier

HUURRECHT IN BEWEGING

Waarheen beweegt het huurrecht zich?

WANNEER

vrijdag 10 juni 2022, aanvang 10.00 uur

WAAR

Forum Groningen – Nieuwe Markt 1. 

Parkeren onder Forum Groningen.

ASTRID JOOSTEN

ASTRID JOOSTEN

DAGVOORZITTER

Januari 1983 maakt Astrid Joosten haar debuut op de Nederlandse televisie als omroepster bij de VARA. Ze studeert op dat moment Spaans, maar laat de studie varen om zich geheel te richten op haar televisiecarrière. Vanaf 1987 maakt ze een overstap naar de TROS om met Jaap Jongbloed het succesvolle Jongbloed & Joosten te presenteren. In 1990 keert Joosten terug naar de VARA en maakte sindsdien talloze talkshows en andere programma’s. Zo is ze al 30 jaar het vertrouwde gezicht van de kennisquiz 2 voor 12 en presenteert ze De S.P.E.L.show, een quiz over taal. Sinds november 2020 is ze elke vrijdag avond te zien in de late night talkshow OP1, samen met Paul de Leeuw. Daarnaast treedt zij regelmatig op als dagvoorzitter.

Wilbert Kolkman

Wilbert Kolkman

Prof.mr.dr. W.D. (Wilbert) Kolkman is decaan faculteit rechtsgeleerdheid en hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht aan de Universiteit Groningen. Zijn expertise is privaat- en notarieel recht, in het bijzonder erfrecht, huwelijksvermogensrecht en personen- & familierecht.

Nathalie Amiel

Nathalie Amiel

Mr. N. (Nathalie) Amiel is voorzitter van de VHA en counsel bij Houthoff. Nathalie is gespecialiseerd in commercieel huurrecht. Zij richt zich voornamelijk op het begeleiden van transacties en het adviseren, onderhandelen en procederen (waaronder ook in cassatieprocedures) in complexe huurzaken. Tot haar cliëntenkring behoren onder meer vastgoed- en telecombedrijven, banken, makelaars, ontwikkelaars, tankstations, beleggers en overheden. Nathalie is in 2002 summa cum laude geslaagd voor het examen ter toelating tot de Vereniging van Huurrechtadvocaten en doceert regelmatig op haar vakgebied.
Nathalie is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, redacteur en (mede)auteur van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, verzorgt (met Ivette Mol) het onderdeel ‘Huurrecht’ van de snelrecht-rubriek van de Mr. en geeft cursussen (o.a. de specialisatieopleiding huurrecht voor juristen in de huur- en vastgoedsector van de OSR).

Mark Wissink

Mark Wissink

Prof.mr.dr. M.H. (Mark) Wissink is hoogleraar privaatrecht, i.h.b. verbintenissenrecht aan de Universiteit Groningen en plv. Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Columbia Law School in New York. Daarna was hij werkzaam als advocaat in Den Haag. In 1993 werd hij docent privaatrecht aan de Leidse universiteit.
Sinds 1999 is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht en sinds 2000 raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Arnhem.
In 2001 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, handelend over de invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht.
Op 1 september 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Sinds 1 januari 2010 is Mark Wissink Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Op 1 mei 2021 werd hij benoemd tot plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Justine van Lochem

Justine van Lochem

Prof.mr.dr. J.P. (Justine) van Lochem promoveerde op 3 december 2019 aan de Universiteit van Utrecht met haar dissertatie: ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’. Nog voordat zij haar proefschrift verdedigd had solliciteerde Justine naar de functie van bijzonder hoogleraar huurrecht. Nu bekleedt zij de VHA Leerstoel Huurrecht en is zij bijzonder hoogleraar huurrecht aan de Universiteit Groningen en advocaat bij Dentons. Daarnaast is zij lid van de redactie van het WR Tijdschrift voor Huurrecht en de Groene Serie Huurrecht. Ook draagt zij bij aan Tekst & Commentaar Huurrecht. Justine wil een brug slaan tussen de wetenschap en de huurrechtpraktijk.

Anne Spies

Anne Spies

Anne spreekt graag, maar kent ook de kwaliteit van stilte. Ze is presentatie-coach en sinds 2006 eigenaar van Spies&Spreken. Met haar theater- en logopedie-achtergrond, die ze op natuurlijke wijze vervlecht in haar werk, begeleidt ze al jaren sprekers door middel van training en coaching (online en in onze studio in Molenhoek) Anne danst, spreekt, zingt, etst, beweegt, inspireert, is scherp en positief. Een trainingsdag met haar is intensief en hard werken.

Werken met Anne betekent verbondenheid met jezelf en met je gehoor. Vrijuit leren spreken, met aandacht voor je stem, melodie, volume en houding, afgewisseld met levendige praktijk-voorbeelden en een beetje theorie.

Michelle Bruijn

Michelle Bruijn

Dr. L.M. (Michelle) Bruijn is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: “The alternative war on drugs: Drug evictions, cannabis regulatie and the legal consequenties of adapting to the limitations of criminal law in the field of drug control. Zij maakt als onderzoeker deel uit van het Europese Evict Project.

Henk Nijboer

Henk Nijboer

Drs. H. (Henk) Nijboer is een geboren en getogen Groninger. Hij ging in Ten Boer naar school, deed het VWO aan het Wesselgansfortcollege in de stad en studeerde af in de algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Vervolgens deed Nijboer wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Leiden en werkte enkele jaren bij de directie Algemene Financiële Economische Politiek van het ministerie van Financiën. Sinds 2012 is Henk woordvoerder Financiën in de Tweede Kamer.
Sinds 2017 is hij ook woordvoerder wonen, volkshuisvesting en gaswinning. Henk maakt zich sterk voor meer betaalbare woningen, meer investeringen in leefbaarheid en een betere bescherming van huurders. Hij wil een stevige aanpak van huisjesmelkers en vastgoedbeleggers. Iedereen heeft een fijne, betaalbare woning nodig, maar niemand 590 om mee te speculeren. De gevolgen van de gaswinning in Groningen gaan hem aan het hart, want Groningers ervaren de ellende van de gaswinning nog iedere dag. Als woordvoerder gaswinning wil Henk dat er eindelijk recht wordt gedaan aan de Groningers.

Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit

Drs. J.H. (Hans-Hugo) Smit is senior sectoranalist bouw & gebiedsontwikkeling bij de Rabobank.
Hans-Hugo houdt zich bezig met maatschappelijk-ruimtelijke vraagstukken en de betekenis hiervan op de Nederlandse bouw- en ontwikkelsector in het algemeen en de woningbouwopgave in het bijzonder. Specifieke vraagstukken en aandachtsvelden zijn stedelijke gebiedsontwikkeling, betaalbaar wonen en verduurzaming van de bouwketen. Hans-Hugo is afgestudeerd als Sociaal-Geograaf en Master City Developer.

Jan Spanjaard

Jan Spanjaard

Mr. J.H.M. (Jan) Spanjaard is sinds 2004 advocaat bij facily LAW advocatuur. Daarnaast is hij een veelgevraagd docent voor opleidingsinstituten en werkt hij als honorair universitair docent aan de Universiteit Utrecht, waar hij lesgeeft over het commerciële contractenrecht. Ook publiceert hij veel in de juridische vaktijdschriften en is hij onder meer redacteur van het vaktijdschrift Contracteren, vast medewerker van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken en bewerker van de toonaangevende Groene Serie Verbintenissenrecht (de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over de Dienstenrichtlijn) en Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht (de internationale regeling over de bevoegdheid van rechters).

FEESTELIJK DINER

met entertainment

WANNEER

vrijdagavond 10 juni 2022

WAAR

Martinikerk, Groningen

PROGRAMMA

 

 

09.15 – 10.15 Registratie en ontvangst met koffie
10.15 – 10.20 Opening door dagvoorzitter Astrid Joosten
10.20 – 10.25 Welkomstwoord door prof.mr.dr. W.D. (Wilbert) Kolkman, decaan faculteit rechtsgeleerdheid RUG
10.25 – 10.45

Opening door mr. N. (Nathalie) Amiel, VHA voorzitter en advocaat, counsel bij Houthoff

DOWNLOAD PDF

10.45 – 11.35

Algemene bepalingen en Consumentenrecht door prof. mr. dr. M.H. (Mark) Wissink, hoogleraar privaatrecht RUG en plv. Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, gevolgd door een korte vragen/discussieronde o.l.v. Astrid Joosten.

Presentatie Mark Wissink

DOWNLOAD PDF 

11.35 – 11.50 korte pauze
11.50 – 12.40

Voorvragen, voorwaardelijke verzoeken en tegenverzoeken door prof. mr. dr. J.P. (Justine) van Lochem, bijzonder hoogleraar huurrecht RUG en advocaat bij Dentons, gevolgd door een korte vragen/discussieronde o.l.v. Astrid Joosten.
In deze bijdrage komen diverse vragen aan bod, zoals: Kan in de 230a-verzoekschriftprocedure een verklaring voor recht worden gegeven? En kan een voorvraag buiten de verzoekschriftprocedure worden behandeld? En als een voorvraag over de kwalificatie in een dagvaardingsprocedure wordt behandeld, moet de verzoekschriftprocedure hier dan op wachten? Of zou de ontruiming al uit kunnen worden gesproken voordat in de dagvaardingsprocedure over de kwalificatie is beslist? Wat doet dat met de positie van de huurder? Aan de hand van wetsgeschiedenis, literatuur en rechtspraak wordt waar mogelijk antwoord op deze vragen gegeven.

 

 

Presentatie Justine van Lochem

DOWNLOAD PDF

12.40 – 13.30 lunch
13.30 – 14.30 Presentatietechnieken door Anne Spies, presentatiecoach, gevolgd door een korte vragen/discussieronde o.l.v. Astrid Joosten.
14.30 – 14.45 Wisselmoment naar workshops
14.45 – 15.45

1e ronde workshops (max. 30 deelnemers per workshop):
Workshop 1 – De rol van het huurrecht bij de aanpak van drugscriminaliteit verzorgd door dr. L.M. (Michelle) Bruijn.
Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met illegale praktijken in hun panden (zowel in woon- als bedrijfsruimten). Het aantreffen van drugshandel en hennepplantages zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. In de huurovereenkomsten van de meeste verhuurders staat daardoor vaak een clausule dat het overtreden van de Opiumwet een grond is voor ontbinding van de huurovereenkomst. Ontbinding op die grond moet echter door de rechter worden uitgesproken. De uitzondering op deze regel is als de burgemeester overgaat tot sluiting van een pand o.g.v. art. 13b Opiumwet wegens strijd met art. 2 of 3 Opiumwet. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de relatie tussen verhuurders en de lokale overheid en voor de rol van de verhuurder in de aanpak van drugscriminaliteit? In hoeverre houden bestuursrechters in art. 13b Opiumwet-zaken rekening met de verwijtbaarheid van de verhuurder, reeds getroffen maatregelen om drugscriminaliteit te voorkomen en de krapte op de woningmarkt? Deze vraagstukken en meer staan centraal tijdens deze break-out sessie over de rol van het huurrecht bij de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit.

 

 

DOWNLOAD PDF

Workshop 2 – Van eerste idee tot wetgeving verzorgd door drs. H. (Henk) Nijboer

Workshop 3 – Woningmarkt in beweging verzorgd door drs. J.H. (Hans-Hugo) Smit
De woningmarkt is constant in beweging, maar de laatste tijd gebeurt er wel erg veel. Prijzen stijgen maar door, terwijl nieuwbouw stagneert en de noodzaak om te verduurzamen groter is dan ooit. Ondertussen is voor steeds meer jongvolwassenen en middeninkomens een eigen huis een brug te ver en ontbreekt een betaalbaar alternatief in de huursector. De problemen op de huizenmarkt hebben grote maatschappelijke gevolgen en dragen bij aan een toenemende tweedeling tussen haves en de have-nots. Willen we dat?
Beweging is een gegeven op de woningmarkt, maar de richting ligt niet vast. Waar willen we naartoe bewegen? Naar wat voor land? Naar wat voor steden? En welke woningen horen daar dan bij? In deze break-out sessie de visie van Rabobank op bewegen uit de huidige crisis en richting een gezondere en toekomstbestendige woningmarkt. Met daarbij ook een paar heilige huisjes die we moeten slopen, om er meer en beter betaalbare huisjes voor terug te krijgen.  

DOWNLOAD PDF

Workshop 4 – Huur en Contractenrecht verzorgd door mr. J.H.M. (Jan) Spanjaard
In deze workshop staat Jan Spanjaard stil bij enkele contractenrechtelijke leerstukken die invloed hebben op huurovereenkomsten of dat kunnen hebben. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

•Huur en corona en vooral het opnemen van clausules om in de toekomst pandemieën en de gevolgen daarvan te kunnen adresseren.
•Huur en franchise: de eerste uitspraken over franchiseovereenkomsten zijn een feit. Het huurrecht blijft daarin niet onbesproken.
•Huur en beëindiging. Met name in 230a-ruimte kunnen opzegclausules hun nut bewijzen. Dat er opzeggronden buiten de zuivere huurrelatie kunnen bestaan, laten de laatste maanden zien. Na de inval in Oekraïne door Rusland en eerdere ontwikkelingen rondom de “cancelcultuur” staan clausules waarin de aangetaste reputatie een reden voor beëindiging kunnen vormen, steeds meer in de aandacht. Hoe kunnen deze in het huurrecht worden gesitueerd?
15.45 – 16.00 Wisselmoment workshops
16.00 – 17.00 2e ronde workshops verzorgd door Michelle BruijnHenk NijboerHans-Hugo Smit en Jan Spanjaard (max. 30 deelnemers per workshop).
17.00 – 17.15 Wisselmoment terug naar plenaire zaal
17.15 – 17.45 Afrondende discussie a.d.h.v. stellingen o.l.v. Astrid Joosten
17.45 – 18.45 Borrel
Aantal studiepunten: 5 PO punten

 

AVONDPROGRAMMA 10 JUNI 2022

Feestelijk lustrumdiner in de Martinikerk 
met entertainment

Vanaf 19.00 uur inloop met aperitief.

PROGRAMMA ZATERDAG 11 JUNI 2022

Spyderwheelz ArrestenRit (10.30 – 14.00 uur)
inclusief lunch – 2 PO punten

De stadswandeling gaat wegens te weinig deelnemers niet door. U kunt nog wel aanmelden voor de Spyderwheelz ArrestenRit. Meld u aan per mail: secretariaat@huurrechtadvocaten.nl

aansluitend mogelijkheid tot

rondleiding door de Euroborg, stadion van FC Groningen

VERKEN DE WERELD, ONTMOET DE TOEKOMST

Secretariaat VHA
Postbus 21
3940 AA Doorn
T. 0343 – 432 372
E. secretariaat@huurrechtadvocaten.nl

CONTACT

5 + 9 =